בתי חולים / קורדינטור- מלווה צעירים

מחלים, חבר קהילת חלאסרטן יחבר את החולה החדש לחיי הקהילה, ולתקווה – מחלים מאותו סוג סרטן עמו מתמודד החולה הטרי. אותו בוגר מחלים, שעבר את "הכשרת הבוגרים" של חלאסרטן מכיר היטב את אתגרי הדרך ויהיה לחבר וכתובת, לאורך כל תקופת הטיפולים במגוון הנושאים הקשורים לתחומי החיים שנפגעים. הקורדינטור יפעל  במסגרת אשפוז יום ולצידה של אחות מתאמת צעירים.