בתי חולים / הכשרת צוותים מקצועיים

במטרה לייצר תשתית מקצועית של אנשי מקצוע, עמותת מרכז טל מקדמת הכשרות לאנשי מקצוע בתחומים השונים.

במסגרת ההכשרות מקבלים אנשי המקצוע ידע בנושא צרכים של צעירים חולי סרטן והדרכים המיטביות לתת להם מענה.