Slider
Slider

בכל יום 10 צעירים בגילאי 18-45 מאובחנים בסרטן.
הסרטן שלהם אחר והוא משפיע על כל מעגלי החיים שלהם שנעצרו בנקודת הזינוק.
הסרטן שלהם יחליט אם הם יוכלו להמשיך בקריירה שבדיוק התחילו, להתאהב, למצוא זוגיות, להקים משפחה, להביא ילדים, לקבל משכנתא. הסרטן שלהם לא תמיד נראה קירח ומצולק והוא לא תמיד מוקף בסביבה מחבקת ומגוננת והסרטן שלהם, לא באמת יעזוב אותם, גם כשיחלימו.

עמותת מרכז טל, באמצעות המיזם "חלאסרטן", שמה לה ליעד לשנות את תרבות הטיפול בסרטן בצעירים ולהיות לקהילה ובית המעניקים תמיכה וטיפול מלא בצרכים הייחודיים להם, מרגע הבשורה, בתקופת הטיפולים ובכל שלבי ההחלמה.

הפעילות נערכת בכל המישורים – טיפול ותמיכה, מחקר, שיתופי פעולה עם המכונים האונקולוגים ועם קופות החולים, שינוי מדיניות ציבורית, העלאת מודעות בציבור, הדרכת צוותי מטפלי ועוד.

העמותה הוקמה לזכרה של טל יעקובסון, בתם של זוהר ויענקל'ה, שנפטרה בגיל 26 ממחלת הסרטן.