banner

עמותת מרכז טל הינה ארגון ללא מטרות רווח. פעילותנו מתאפשרת בזכות תרומות בלבד. לתרומה שלך, יש השפעה מיידית על החיים שלנו, צעירים חולים ומחלימים מסרטן.

לתרומה

לפרטים נוספים: